Skapande skola

Letar du efter ett projekt inom Skapande skola? Skapande skola öppnar för olika samarbetsformer där museernas innehåll integreras i skolans arbete. På Hallwylska museet blir historien levande och museet ett spännande komplement till skolböckerna. Vi erbjuder unika möjligheter för lärare och elever att fördjupa sig i historia och kultur.

Hallwylska museet har sedan 2008 arbetat med Skapande skola-projekt. Vår skolverksamhet sätter de nationella styrdokumenten samt elevernas behov i centrum. Genom Skapande skola-projekten får lärare och elever möjlighet att upptäcka och fördjupa sig i museet.

Kontakta oss så berättar vi mer!
Telefon: 08-402 30 99, mån–fre 08.30–11.30
E-post: bokninghallwyl@lsh.se

Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets webbplats

Exempel på genomförda projekt

”Snigeljakten” – ett projekt som uppmuntrar till läsning och inspirerar till eget skapande.

Skapande skola-projekt med berättelsen i fokus! Samtliga elever i årskurs två, Sjötorpsskolan i Huddinge kommun, har under vårterminen 2014 arbetat i ett skapande skola-projekt på temat Snigeljakt i Hallwylska palatset.Temat grundar sig på en sann historia från 1917. Ett barnbarn till Walther och Wilhelmina von Hallwyl hade en snigel som husdjur. Snigeln kom bort i palatset och både herrskap och tjänstefolk engagerades för att leta efter den försvunna snigeln. Vad snigeln hette, hur snigeljakten gick till och vilka som letade efter den försvunna snigeln vet vi inte. Museet har tolkat händelsen både i boken ”Snigeljakt i Hallwylska palatset” samt dramavisningen ”Snigeljakten”.

Projektets olika faser

Sagostunden ”Minas snäcka” var elevernas första möte med Hallwylska museet. Museets pedagoger inledde projektet med högläsning ur boken ”Minas snäcka”, som handlar om hur det Hallwylska museet blev till.
Nästa steg i projektet var att eleverna kom till museet för att delta i dramavisningen ”Snigeljakten”, som bygger på kapitelboken ”Snigeljakt i Hallwylska palatset”. I dramavisningen får barnen hjälpa de olika karaktärerna att leta efter den försvunna snigeln fru Winberg. I dramavisningen får barnen på ett lekfullt sätt möta husets olika rum. Genom de olika karaktärerna i dramat får eleverna möta både herrskapets och tjänstefolkets perspektiv.

Eleverna hade alltså en förförståelse av det Hallwylska huset när de väl läste kapitelboken ”Snigeljakt i Hallwylska palatset”. Sjötorpsskolans pedagoger läste högt ur boken för eleverna och stannade upp i läsningen för att möta elevernas frågor, kommentarer och jämförelser mellan ”teatern Snigeljakten” och boken.

Efter att eleverna upplevt dramavisningen samt läst kapitelboken, arbetade eleverna i en skrivarverkstad. Utgångspunkten var att i berättelsen fundera på vad snigeln hittade på medan hen var försvunnen. Eleverna arbetade i grupper om 2 eller 3 elever. Läsupplevelsen samt upplevelsen av dramavisningen inspirerade eleverna till att själva skriva och skapa!

Eleverna arbetade också i en skaparverkstad där de fick skulptera en snigel i assemblageteknik. Här arbetade eleverna individuellt.

Projektet avslutades med att elevernas skulpturer samt berättelser ställdes ut i museet. Varje klass hade sin egen vernissage i museet och de bjöd in sina familjer till vernissagerna. Under vernissagekvällarna hade eleverna också möjlighet att själva ”guida” sina familjer i museet.Skapande skola-projekt med berättelsen i fokus!

Plats och identitet

Under hösten 2011 genomförde Vretskolan i Skogås projektet ”Plats och Identitet”. Eleverna arbetade med olika workshops både på museet och på plats i skolan.

Uppslag ur kapitelbok av elev i årskurs 6, Vretaskolan, Skogås.

Konst, kläder, språk och mat

År 2008 genomförde Mörbyskolan ett projekt på temat konst, kläder, språk och mat. Eleverna studerade museets samlingar och skapade egna konstverk, dräkter, dramatiseringar och maträtter.