Lärarhandledning

Lärarhandledning förskola och årskurs 0–3

Vi erbjuder en aktivitetsguide för lärare och elever så att ni kan upptäcka paradvåningen tillsammans. Lärarhandledningen ger er en bakgrund till palatset såväl som tips på olika aktiviteter som kan göra museibesöket än mer minnesvärt. Medtag gärna ficklampa, blyertspennor och skriv- och ritunderlägg.

Ladda ner vår lärarhandledning för årskurs 1 och 2 »

Lärarhandledning för högstadium och gymnasium

Lärarhandledningen ger möjlighet för lärare och elever att vara väl förbereda inför besöket på museet. Handledningen är utformad för en vandring genom paradvåningen, och är indelad i olika tematiska ”spår". Varje spår följs av förslag på övningar som ska väcka ett kritiskt och analytiskt tänkande kring konstarter, samt fördjupa förståelsen av det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Gratis lärarhandledning.

Ladda ner vår lärarhandledning för högstadiet och gymnasiet »