Utställningar

Hallwylska museet 80 år

17 maj – 9 september 2018

Wilhelmina von Hallwyls vision var att hennes hem skulle bevaras för all framtid. När museet nu fyller 80 år presenteras en utställning om hennes kulturgärningar och om vägen från hem till museum. 

Wilhelminas livsverk, det Hallwylska museet ger oss idag en möjlighet att få se hur herrskap och tjänstefolk levde sina liv i ett välbärgat hem vid sekelskiftet 1900. Hennes plan var att samla och bevara både sin tid och äldre tiders kultur, och allt skulle noga dokumenteras.