10 juni 2015 – 5 juli 2015 

The Turning Point – En kollision mellan två sekelskiften

The Turning Point visade en kollision mellan två sekelskiften, dess skilda traditioner kring måltiden och det sociala umgänget. I kontrastens ljus såg vi hur teknisk frammarsch har influerat vårt sätt att leva.

Paret von Hallwyls matsal från förra sekelskiftet vittnar om storslagenheten vid dåtidens middagsbjudningar i den övre borgarklassen. Med sin rika dekor berättar rummet om en tid när måltiden omgavs av strikta konventioner, som signalerade ekonomiskt välmående och social status. Vid en tid när vårt moderna samhälle tog fart flyttades produktionen från hemmen till fabrikerna. Massproduktion var ett nytt, men växande fenomen, och världen var i förändring. Vår tids rationaliserings- och effektiviseringsiver har här sin utgångspunkt.

Happy Meal

Konstnären Supawan Sihapoompichits verk Happy Meal består av 120 porslinsskulpturer. De avspeglar med vilken hastighet vi lever våra liv idag; slukande jordens resurser som en svärm av gräshoppor. Massproducerad snabbmat lämnar sina avtryck i miljön – och i våra kroppar. Plast, papper och frigolit på gatorna; transfetter och kolesterol i våra ådror. Färdiglagade rätter påverkar också våra relationer. Om vi inte har tid att sitta ner tillsammans vid ett dukat bord, har vi då tid att verkligen tala med varandra?

I en tidigare installation av Happy Meal har verket närmast sjunkit genom golvet, som rester från ett skeppsbrott. I mötet med den burgna matsalen i Hallwylska palatset får verket en ny innebörd: vi blickar bakåt och ser den långa resan sedan det sena 1800-talet. Idag står vi åter inför en vändpunkt. Världen kräver en förändring av vårt sätt att leva.

Hur tar du din nästa kopp kaffe? I farten?

Stopp. Vart är vi på väg?