1. Start
  2. Besök oss
  3. Allmän information om Covid-19

Allmän information om Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och uppdaterar kontinuerligt vilka anpassningar vi gör i museet. Från och med 9 februari 2022 råder inga restriktioner när du besöker oss.

Inget krav på vaccinationsbevis

Du är välkommen att besöka museet som vanligt utan att visa vaccinationsbevis.

Stanna hemma vid symtom

Du är varmt välkommen att besöka oss om du är frisk. Stanna hemma om du har sjukdomssymptom som kan vara Covid-19.

För aktuellt råd vänligen besök krisinformation.se eller folkhalsomyndigheten.se.