• Franskt visitkort. Tolv oanvända kort finns bevarade i originalasken från Frans Svanström & Co., Stockholm.
  • 87 oanvända kort i ask från Svanström.
  • Walther von Hallwyls sorgkort. Användes under sorgeperioden när någon anhörig gått bort.
  • Wilhelminas sorgkort med tillhörande ask.
  • De flesta av paret von Hallwyls visitkort köptes från Frans Svanström & Co. i Stockholm.
  • Grevens svenska visitkort.
  • Gemensamt kort för Walther och Wilhelmina von Hallwyl. Ett hundra likadana, oanvända kort finns kvar idag.
  • Den tyska texten betyder "Överlämnat av grevinnan Wilhelmina von Hallwyl, född Kempe".

Walthers och Wilhelminas kort

Walther och Wilhelmina von Hallwyl hade förstås egna visitkort, som de delade ut vid behov. De hade både egna och gemensamma kort och eftersom de reste mycket och hade internationellt umgänge så lät de trycka upp kort på såväl svenska som tyska och franska.

Här ser vi exempel på alla de typer av kort som finns bevarade i sina ursprungliga askar.