Google Arts & Culture

Ett digitalt konstmuseum

Nu hittar du delar av Hallwylska museets samling på Google Arts & Culture, ett digitalt museum som gör världens konstskatter tillgängliga för alla.

Upplev Hallwylska museet på Google Arts & Culture »

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet var bland de första museerna i Sverige att ansluta sig till Google Art Project, numera Google Arts & Culture, ett sökverktyg som Google lanserade under våren 2011.

Redan tre månader efter starten hade Google Art 12 miljoner besökare och 90 000 personer hade skapat sina egna virtuella samlingar. Genom att finnas med på Google Arts & Culture vill vi öka tillgängligheten till, och kunskapen om, våra museers samlingar för en större nationell och internationell publik.