• Bild från grevens skrivbord.
    I rökrummet fanns grevens skrivbord. Härifrån skötte han sin korrespondens.

Rum för herrar