Skolprogram

Åk 1-3

Husan Anna berättar – dramavisning

Res 100 år tillbaka i tiden på Hallwylska museet! Följ med husan Anna på ett lekäventyr i museet. Anna behöver hjälp med att förbereda festmiddagen men kan inte låta bli att visa barnen runt.

Walther och Wilhelmina von Hallwyl befann sig på toppen av samhällets hierarki. De hade gott om tjänstefolk – i huset arbetade en portvakt, en gårdskarl, en chaufför, betjänter, en kokerska, en kammarjungfru, köksor och en husa.