Image of a timber jam being blown up.

Skogen och älven

I början av 1800-talet var utnyttjandet av den svenska skogen ganska litet. Stränga lagar begränsade sågverkens möjligheter att expandera. Staten ville dels förhindra skogsskövling, dels undvika att sågverken konkurrerade med järnbruk och skeppsvarv, som ansågs viktigare.

Förhållandena ändrades under den andra halvan av 1800-talet. Den viktigaste orsaken var den industriella utvecklingen i Europa och Sverige. Utvecklingen ledde till stor efterfrågan på trävaror. 1842 slopade England importtullarna på sågat virke och Sveriges exportmöjligheter ökade betydligt. Liberalismen, som fått sitt genombrott vid 1820-talet, förespråkade den enskildes vilja och förmåga. Många grosshandlare och brukspatroner omfamnade de liberala tankarna. Med liberaliserade lagar kunde exploateringen av Sveriges skogar ta fart.