Wilhelminas döttrar

Redaktör: Eva Helena Cassel-Pihl

Hallwyliana nr 4, 1992

Pris: 60 kr

Walther och Wilhelmina von Hallwyl fick fyra döttrar, varav tre nådde vuxen ålder. Äldsta dottern Ebba (1866-1960), gift med överstekammarjunkare Wilhelm von Eckermann, var föreningsmänniska och engagerade sig bl a i kvinno- och scoutrörelsen. Hon ville bli arkitekt, men föräldrarna motsatte sig att dottern skaffade sig en utbildning. Ellen (1867-1952) var först gift med hovmarskalken Henrik dé Mare. Efter en skilsmässa gifte hon om sig med konsthistorikern Johnny Roosval och utvecklade konstnärliga anlag under ledning av bl a Carl Milles. Irma (1873-1959) var gift med ryttarmästare Wilhelm von Geijer och levde som slottsfru på Wegeholm i Skåne.

Hurdan var Wilhelmina som mor och förebild? Och det goda oskarianska livet, vad innebar det? Systrarnas levnad spänner över nära hundra år och de hann uppleva mycket. Boken behandlar förändringar i samhället och kvinnans ställning i hem och samhälle. Det blev möjligt för kvinnor att ta studenten. Kvinnor fick så småningom rösträtt.

Stockholm var på väg att bli ett verkligt damernas paradis vad gäller fina affärer, eleganta butiker och välfyllda varuhus. Således lockades Ebba, Ellen och Irma till huvudstaden av flera skäl än att besöka föräldrarna. Framför allt attraherade Stockholm med ett exklusivt umgängesliv som kretsade kring hov och högre societet.