Walther von Hallwyl

Familjefar och företagsledare

Redaktör: Heli Haapasalo
Hallwyliana nr 9, 2006

Pris: 60 kr

Genom giftermålet med Wilhelmina Kempe blev Walther von Hallwyl (1839-1921) en av Sveriges mest framstående industriledare. Utifrån det material som finns bevarat från honom belyser boken dels hans person och dels de roller som högborgerliga män i allmänhet förväntades spela i yrkes- och familjelivet samt i samhällets olika offentliga sammanhand kring sekelskiftet 1900.

I boken berättas om Walther von Hallwyls bakgrund, utbildning och grevetitel. Även om det fanns stora skillnader mellan olika faser i Walthers liv, en schweizisk adelsman blev företagsledare i Sverige, var han på många sätt en typisk representant för män inom sin samhällsklass och tid. Förutom att vara företagsledare var han aktiv i ordensväsende och medlem i Tyska församlingen i Stockholm.

Walther var en riktig gentleman och hans garderob innehöll en mängd välskräddade kläder och moderna kulörta strumpor. Sportkostym, safaridräkt såväl som automobilrock vittnar om ett aktivt liv som ställde nya krav på klädseln. Privat ägnade han sig år resor, kultur, promenader och familjeliv.