Smak av svunnen tid

Om mat och dryck i Hallwylska palatset

Redaktör: Johan Rosell
Hallwyliana nr 10, 2007

Pris: 180 kr

Smak av svunnen tid sätter matkulturen, föremålen och arbetet i det Hallwylska hushållet i centrum. Den välsituerade borgarklassen ville manifestera sin rikedom och ställning genom praktfullt utrustade middagsbord och en ofta överdådig konsumtion av mat. I boken behandlas rutiner, traditioner och de speciella förhållanden som förekom i Hallwylska palatset. I kontrast till vardagens rutin står de stora festerna med otaliga maträtter, lyx och månadslånga förberedelser.

Bjudningar fyllde en viktig social funktion för det var då man kunde visa upp sin nyvunna ställning. Ett förmöget hem hade behov av enorma uppsättningar av glas, silverbestick och porslin för att kunna genomföra en festmiddag. Rätternas antal var ofta mellan 9 och 14. Tidens middagsbord dekorerades med bordsuppsättningar, konversationspjäser, blomsteruppsättningar och kristallskålar för att vara en fest för ögat.

Matlagningen förändrades genom de tekniska förändringarna av kök och utensilier. I Hallwylska palatsets kök kläddes både taket och väggarna med kakel, det var hygieniskt och modernt. I köket finns också varmt och kallt rinnande vatten samt mat- och personhiss. Att vara kokerska i ett förmöget hem var ett yrke med status. Mamsell Klaesson hade den ärofyllda uppgiften i det Hallwylska hushållet. I boken presenteras historiska recept. Rikt bildmaterial.