Skogen bakom palatset

Om Wilhelm H. Kempe och famijeföretaget Ljusne-Woxna Aktiebolag

Författare: Mats Isacson och Ingalill Jansson. Red Ingalill Jansson
Hallwyliana nr 7, 2005

Pris: 60 kr

Wilhelmina von Hallwyl (född Kempe) var enda barnet till bruksägare Wilhelm Kempe och hans fru Johanna Wallis. Wilhelm Kempe bildade Ljusne-Woxna Aktiebolaget och skapade en stor förmögenhet, som Wilhelmina blev ensam arvtagare till.
Hallwylska palatset uppfördes på uppdrag av Wilhelmina och Walther von Hallwyl.