Minas snäcka

En berättelse om hur Hallwylska museet blev till

Text: Jessica Söderqvist
Textbearbetning Sara Dixon
Illustrationer: Gösta Sandell

Pris: 80 kr

Det var en gång för länge sedan en liten flicka som hette Wilhelmina, men alla kallade henne Mina.

”Någon gång mellan 1853 och 1855 fick jag av min far en liten snäcka som legat i ett parti hudar han fått, och den blef början till mina samlingar.”

Så beskriver Wilhelmina von Hallwyl, född Kempe själv ursprunget till sin livslånga samlargärning. Samlingarna kom att omfatta såväl konst och antikviteter som vardagsföremål och resulterade så småningom i det Hallwylska museet i Stockholm.

Snäckan, en Melongena paradisiaca, finns ännu i Hallwylska museets samlingar och har varit utgångspunkten för museets barnbok Minas snäcka.