Min innerligt älskade

Berättelsen om Wilhelmina Kempes och Walther von Hallwyls bröllop 1865

Redaktör: Gösta Sandell
Hallwyliana nr 13, 2010

Pris: 50 kr

En bit in på 1800-talet blev det vanligare att adelsmän gifte sig med förmögna borgarflickor för att kunna behålla sina positioner i samhället.

Äktenskapet sågs av hävd främst som en ekonomisk uppgörelse mellan två familjer. Uppstod förälskelse eller kärlek mellan makarna var det en lycklig omständighet, men även giftermål baserade på kärlek började förekomma allt oftare.

Min innerligt älskade ger ett exempel på hur ett bröllop kunde gå till inom de högre stånden för knappt 150 år sedan. Boken belyser den allmänna synen på kärlek och äktenskap, bröllop och dess traditioner i högreståndsmiljöer under andra hälften av 1800-talet, men fokus ligger på Wilhelmina Kempes och Walther von Hallwyls historia.

I boken skildras de blivande makarnas uppväxt, deras gemensamma historia med frieri och förlovning, lysning och vigsel och det unga parets samliv. Texten bygger mycket på citat från tiden. För vem är väl bättre lämpad att förtälja historien än de som faktiskt själva var med?