Konst att se

Scener ur den Hallwylska målerisamlingen

Redaktör: Gösta Sandell
Hallwyliana nr 11, 2008

Pris: 50 kr

Hallwylska målerisamlingen är en exempelsamling över holländsk och flamländsk 1600-talskonst insamlad med stor målmedvetenhet under en kort tid. För drivkraften bakom samlingen, och museet, stod Wilhelmina von Hallwyl. Hon hade under sina otaliga resor till kontinenten besökt alla de främsta museerna och samlingarna. Hon saknade djupare kunskaper i äldre måleri och anlitade därför Julius Kronberg. En annan viktig person för samlingens tillblivelse var Carl Ulrik Palm som tog över Bukowskis konsthandel år 1900. Han hade ett brett kontaktnät och kunde förmedla det mesta som stod på Wilhelmina von Hallwyls önskelista.

I Konst att se utger en fördjupad presentation av några av de mest intressanta konstverken. Det är målningar som utgör nyckelverk i olika konstnärernas produktion, typexempel på olika motivkretsar och konstverk som bär på en fascinerande historia. Med hjälp av denna publikation kan betraktaren upptäcka samlingens bredd och spets och få en vägledning in i samlingen.

Boken behandlar litterära motiv, porträtt, landskap, stilleben och genremotiv. I varje kapitel presenteras fyra eller fem konstnärer och deras främsta målningar som ingår i samlingen. Rikt bildmaterial.