Julius Kronberg

Monumentala sötsaker i grevinnans smak

Redaktör: Heli Haapasalo
Hallwyliana nr 6, 2004

Pris: 25 kr

Hallwylska palatset uppfördes på uppdrag av greveparet Walther och Wilhelmina von Hallwyl under åren 1893-98.  I nära samarbete med arkitekten Isak Gustaf Clason kom grevinnan att påverka interiören och dess detaljer. Till den konstnärliga utsmyckningen av fast inredning utvaldes konstnären Julius Kronberg , mycket omtyckt i det sena 1800-talet. Storslagna plafond- och takmålningar utfördes i flera av palatsets rum såväl som förröverstycken. Merparten av hans verk är porträtt av familjemedlemmar.

Även efter inflyttningen fick Kronberg många uppdrag. De många släktporträtten från familjen von Hallwyl kopierades av Kronberg, så att originalen kunde återsändas till Schweiz.