Europeiskt porslin

Ur Hallwylska museets samlingar

Projektledare:
Ingalill Jansson
Redaktör: Gösta Sandell
Hallwyliana nr 12, 2009

Pris: 20 kr

Den Hallwylska samlingen av Europeiskt porslin består av nära tusen föremål, många av dem är från 1700- och 1800-talen. Merparten av dåtidens mest kända Europeiska manufakturer finns representerade i samlingen, med pjäser från över 70 fabriker och 13 länder. Porslin från tysk, fransk och engelsk tillverkning är dominerande och många föremål är av internationellt intresse.

Förutom att Wilhelmina von Hallwyl hade ett stort intresse för samlande, såg hon också värdet av dokumentation och expertkunskap. När hon lät påbörja katalogiseringen av samtliga inventarier i sitt privatpalats vid Hamngatan 4 i Stockholm, var det med avsikt att vara till nytta för kommande tiders kulturintresserade och samlare. Den ursprungliga katalogen över det europeiska porslinet utkom redan 1931.

Boken Europeiskt porslin ur den Hallwylska samlingen är skriven för att tillgängliggöra samlingen för nutida publik. Med intressanta texter om porslinshistoria och samlande samt rikt bildmaterial belyses samlingens omfång och karaktär.