För en långt avlägsen framtid

En bok om Wilhelmina von Hallwyl

Författare: Eva Helena Cassel-Pihl
Hallwyliana nr 8, 2006

Pris: 195 kr

Under 1800-talet och ännu kring sekelskiftet 1900 öppnade sig få möjligheter för begåvade kvinnor att göra allvar av egna drömmar om en verksamhet utanför hemmet. Kvinnor skulle vara lagom bildade och göra ett gott parti på äktenskapsmarknaden.
Wilhelmina von Hallwyl, född Kempe (1844-1930), var en kvinna som sjöd av verksamhetslust.

Wilhelmina var en av Sveriges rikaste personer och med tiden skapade hon en av Sveriges största privata föremålssamlingar. Tillsammans med sin make, greve Walther von Hallwyl lät hon uppföra Hallwylska palatset. Med sikte på en långt avlägsen framtid samlade Wilhelmina konst och konsthantverk, och tillvaratog också allt som vi omger oss med i vår vardag. Hon hade bestämt sig att hennes hem skulle bli ett museum!

Wilhelmina har ofta uppfattats som en egendomlig och outgrundlig människa. Samtidigt har man fascinerats av samlingarnas omfång och skiftande innehåll samt den påkostade inredningen och den för tiden moderna tekniken i Hallwylska palatset. Och inte minst hur en förmögen familj levde sitt dagliga liv vid sekelskiftet 1900.

Syftet med biografin är att sätta fokus på Wilhelmina von Hallwyl som individ och lyfta fram hennes livsverk. Vad formade henne? Vilka var brytningspunkterna i hennes liv? Vad låg bakom hennes kulturgärningar? I biografin får Wilhelmina själv komma till tals genom minnesanteckningar och efterlämnade brev.