Carl Herman Benckert J:r

Möbelsnickare i Stockholm 1858-1909

Författare och redaktör: Ingalill Jansson
Hallwyliana nr 5, 2003

Pris: 30 kr

När Hallwylska palatset vid Hamngatan 4 i Stockholm skulle inredas anlitade Wilhelmina von Hallwyl dåtidens främsta hantverkare. Carl Herman Benckert (1838-1911) var en av dem och kom att utföra de mest krävande och påkostade inredningssnickerierna.

Hans verkstad renoverade också flertalet av de hundratals möbler som förvärvades till palatset och utförde även nytillverkningar av möbler och andra inredningsföremål.

Carl Herman Benckert var verksam som möbel- och inredningssnickare under den brytningstid som inträffade efter skråväsendets upphörande och innan mekaniseringen hade förvandlat möbelhantverket till industri. Den här skriften vill lyfta fram Benckerts yrkesgärning och fördjupa kunskapen om de möbler och inredningar som bär hans mästerhand och som besökarna får njuta av idag.