Asiatisk keramik

ur Hallwylska museets samling

Om den asiatiska samlingen på Hallwylska

Författare:
Rose Kerr och Ingalill Jansson

Foto:
Jens Mohr

Grafisk form:
Elsa Wohlfahrt-Larsson

206 sidor

Den asiatiska samlingen som  är Hallwylska museets numerärt största består av 694 inventarienummer från de olika kinesiska, japanska och thailändska dynastierna och den speglar i sin mångfald inriktningen  på, och intresset för, samlandet av asiatisk keramik under den tid Wilhelmina von Hallwyl aktivt byggde upp sin samling.

Den brittiska experten Rose Kerr, tidigare chef för de asiatiska samlingarna vid Victoria & Albert Museum i London, har tillsammans med 1:e intendent Ingalill Jansson gått igenom samlingen och skrivit de artiklar som belyser den Hallwylska samlingens karaktär i ett nationellt och internationellt perspektiv och som lyfter fram dess förvärvshistoria.  Genom Rose Kerrs djupa kunskaper om asiatisk keramik och kinesisk kulturhistoria har föremålen delvis satts in i nya sammanhang eller försetts med ny kontext.

Med utgångspunkt i samlingens karaktär och innehåll har boken indelats i kapitel som behandlar monokrom, polykrom och blåvit keramik och porslin samt Yixing keramik.

Boken redovisar 177 föremål, dvs drygt en tredjedel av hela samlingen, i huvudsak kinesiska, men också japanska och thailändska föremål från bronsåldern fram till tidigt 1900-tal. Fotografierna som är tagna av museets fotograf Jens Mohr ger möjlighet till fantastiska närstudier av föremålen.