Publikation – Stallet och hästarna på hamngatan 4

omslag till boken med redskap från stallet på Hallwylska museet
Pris: 100 kr
Författare: Ingalill Jansson, tidigare försteintendent på museet
Förlag: Lenanders
Foto: Jens Mohr

Det Hallwylska stallet vid Hamngatan 4 är på många sätt unikt. Det är det enda privatstallet från sekelskiftet 1900 i Stockholms innerstad som bevarats musealt, helt orört med vagnar och utrustning, som dessutom visas för allmänheten. Museets skapare Wilhelmina von Hallwyl ville bevara stallet och dess inventarier som ett dokument över den tid när familjen hade hästar i Stockholm åren 1884–1908. Boken finns till försäljning i museibutiken och är författad av Ingalill Jansson, tidigare förste intendent på Hallwylska museet.

Publikationen kan köpas i museibutiken från och med 2 juni 2020.