• Bild av mekaniska verkstaden i Ljusne.
    Ljusne mekaniska verkstad.
  • Bild av elverket, spruthuset och det gamla sågverket.
    Elverket, spruthuset (brandstationen) och det gamla sågverket.
  • Bild av arbetare på sågverket.
    Arbetare på sågverket.

Ljusne-Woxna AB bildas