• Bild av Ljusneälven med stora villan i bakgrunden.
    Älven framför stora villan.
  • Bild av Ljusneälven.
    Älven gav arbete åt många människor.
  • Bild av en man som tittar ut över älven.
    En man som tittar ut över älven.

Laxbråk