• Bild av Oscar II som går iland från fartyget Drott.
  Oscar II går iland från fartyget Drott.
 • Bild av vitklädda flickor som välkomnar kungen med röda rosor.
  Vitklädda flickor välkomnar kungen med röda rosor.
 • Bild av folkmassorna som väntar på kungen.
  Folket som inväntar kungen vid Holmen.
 • Bild av vägen utanför den Hallwylska villan.
  Vid grindarna till den Hallwylska villan.
 • Bild av trappan uppför Vårdberget, där Oscar II skrev sitt namn.
  Trappan uppför Vårdberget, där Oscar II skrev sitt namn.
 • Bild av den gamla villan som har dekorerats för kungabesöket.
  Gamla villan, dekorerad för kungabesöket.
 • Bild av serveringstältet som sattes upp vid villan inför kungabesöket.
  Ett serveringstält sattes upp i villans trädgård.

Kungabesök