Skolprogram

Åk 7-9
Gymnasium

Kroppens allra hemligaste - visning med dramatiserade inslag

Kan den gamla moralen gälla i det nya, moderna samhället? Under det sena 1800-talet väcks sådan frågor både på teatern och i romanerna. En visning med fokus på sekelskiftets litteratur.

Under det sena 1800-talet var litteraturen en plattform för samhällsdebatt, dit även de utan rösträtt hade tillträde. Följ med på en vandring genom museet i den dåtida litteraturens ljus, som debatterar den gifta kvinnans roll, och konsekvenserna av att hålla unga kvinnor ovetandes om den egna sexualiteten.