Skolprogram

Gymnasium

Herrskap och tjänstefolk – dramavisning

Hur levde Walther och Wilhelmina von Hallwyl i sitt palats? Vilka uppgifter hade de som arbetade i huset? Följ med på en visning om herrskap och tjänstefolk.

Konkretiserade mål enligt läroplanen:
Historia: I programmet arbetar eleverna med att jämföra egna livsvillkor med livsvillkor i andra miljöer och olika tider. Eleverna tränar på att sam­arbeta i grupp. Svenska: Eleverna möter ett estetiskt berättande.