Skolprogram

Åk 4-6

Herrskap och tjänstefolk – dramavisning

I det stora palatset är det full aktivitet. Anna förbereder för festmåltiden som stundar och tar eleverna till hjälp, men den stressade amanuensen tror att barnen egentligen är kandidater från universitetet som ska katalogisera Wilhelminas stora samlingar inför att huset en dag ska bli museum. Förveckling uppstår och de båda tar med sig klassen på ett lekäventyr genom palatsets många rum, där de berättar om livet i huset för herrskap och tjänstefolk.

Konkretiserade mål enligt läroplanen:
Historia: I programmet arbetar eleverna med att jämföra egna livsvillkor med livsvillkor i andra miljöer och olika tider. Eleverna tränar på att sam­arbeta i grupp. Svenska: Eleverna möter ett estetiskt berättande.