Guld av gröna skogar

Den svenska sågverksindustrin utvecklades snabbt under andra hälften av 1800-talet. Det berodde främst på den internationella industrialiseringen som ledde till ökad efterfrågan på trävaror. Andra viktiga förutsättningar var stor tillgång på skog och en moderniserad lagstiftning.

Affärslivet blomstrade och till och med en vanlig affärskontorist kunde starta eget. Med bra förbindelser kunde man köpa på kredit och exportera. Spelets regler var dock tydliga: Man fick aldrig svika sina kompanjoners förtroende. Det var på detta sätt som Wilhelm Kempe startade sin karriär. Han grundade Ljusne-Woxna AB, som växte till en blomstrande industrirörelse. Men företagets storhetstid blev inte speciellt lång. Det gamla talesättet att första generationen bygger upp, den andra förvaltar och den tredje raserar illustrerar även familjerna Kempes, von Hallwyls och von Eckermanns industriella verksamhet samt den upplösning företaget gick till mötes 1919.