• Bild av Ljusne samhälle.
  Vy över Ljusne. Till vänster: brädgården. Masugnen och kättingsmedjan längst upp till höger.
 • Bild av tullförvaltarbostaden.
  Tullförvaltarbostaden.
 • Bild av elverket, spruthuset och det gamla sågverket.
  Elverket, spruthuset och det gamla sågverket.
 • Bild av hotellet i Ljusne.
  Den stora byggnaden är hotellet i Ljusne.
 • Bild av byggnader i Ljusne.
  I förgrunden syns kanalen och till höger hotellet.
 • Bild av skolhuset.
  Skolhuset.
 • Bild av handelsboden i Ljusne.
  Handelsboden.

Ett levande samhälle