• Bild från Ljusne järnverk.
    Malmhögarna vid järnverket i Ljusne.
  • Bild av Ljusneälven på vintern.
    Vinterbild av Ljusneälven.
  • Bild av masugnen och norra järnverket.
    Masugnen och norra järnverket.

Etablering i Ljusne och Voxna