Professor Kronberg

Fiktion

Professor Julius Kronberg gestaltades första gången i dramaproduktionen för barn ”Den magiska tidsresan” och i dramaproduktionen för ungdomar ”Konst eller konstig”. Den fiktive professor Kronberg är en snäll och vänlig person om än något tankspridd och glömsk. Han berättar gärna hur han tänker om sina konstverk och i den ”Magiska tidsresan” skulpterar han tillsammans med barnen.

I ”Konst eller konstig” har Kronberg och Ellen olika åsikter om vad konstens uppgift egentligen är. Där får Kronberg stå till svars för sin akademiska konst, som de yngre konstnärerna nu förkastar. Kronberg tappar dock aldrig humöret utan blir upplivad av en konstdebatt.

Professor Kronberg kan du möta i "Den magiska konstresan" och "Konst eller konstig?"

Fakta

Under 1890-talet var Julius Kronberg den oscarianska epokens främsta hovmålare och dekoratör! Sammanlagt ingår 64 verk av Julius Kronberg i Hallwylska museets samling. Merparten är porträtt av familjemedlemmarna. Av sin samtid kritiserades Julius Kronberg för att i sina porträtt sakna en spegling av den avporträtterades personlighet. Inom det konservativa borgerskapet uppskattades det akademiska måleriet och särskilt Julius Kronbergs konst. Konstnärerna inom det s.k. avantgardet tog avstånd från det akademiska måleriet och den s.k salongskonsten.

TILLBAKA TILL ALLA KARAKTÄRERNA »