Kammarjungfrun Hulda

Kammarjungfrun Hulda. Foto: Erik Lernestål

Fiktion

Hulda är temperamentsfull och hon är medveten om sin status i tjänarhierarkin. Hon vill inte ha konkurrens från någon annan tjänare och bevakar strängt sitt revir och sina privilegier.

Som kammarjungfru har Hulda hand om Wilhelmina von Hallwyls garderob. I sitt arbete är Hulda ytterst omsorgsfull. Hon hjälper grevinnan vid på- och avklädning, men hon har vissa svårigheter med att hålla ordning på grevinnans klädsel. Grevinnan är känd för att inte bry sig om hur hon klär sig, men Hulda försvarar grevinnans ståndpunkt. Det är Hulda som har förtroendet att städa i paret von Hallwyls sovrum. Till Huldas arbetsuppgifter hör också att ansvara för linneförrådet och se till att tvätten skickas till paret von Hallwyls gård Ericslund i Södermanland.

Kammarjungfrun Hulda kan du möta i: "Jul i palatset", "Fest i palatset" och "Herrskap och tjänstefolk".

Fakta

Kammarjungfrun Hulda.Hulda Johnsson var i verkligheten Wilhelminas kammarjungfru. Kammarjungfrun i det Hallwylska hushållet tilltalades med förnamn. Hulda anställdes i oktober 1886 och stannade i 43 år. Hon sägs ha varit temperamentsfull, men också korrekt och rejäl. Förutom för Wilhelminas garderob ansvarade hon också för husets linneförråd och tvätt. Hulda hade ett eget rum i palatset.
 

TILLBAKA TILL ALLA KARAKTÄRERNA »