Greven

Greven. Foto: Erik Lernestål

Fiktion

Greven gestaltades för första gången i ”Snigeljakten”, en dramaproduktion för barn. I de första dramaproduktionerna hördes Greven tala bakom lyckta dörrar. Men i ”Snigeljakten” fick museibesökarna möta honom för första gången. Det är greven som tar befälet när husan Anna och barnen letar efter barnbarnet Margits försvunna snigel.

Greven har många goda kvalitéer: han är lojal mot sin familj, kärleksfull mot sin hustru och en rättvis arbetsgivare. Han är vänlig och skämtsam, men också bestämd och van att dela ut order. I ungdomen var Greven officer. Han rör sig med militärisk spänst och uppskattar en god militärmarsch. Greven antyder också att han tycker att samlandet och museiskapandet har gått lite för långt.

Greven kan du möta i "Snigeljakten".

Fakta

Greven von HallwylWalther von Hallwyl, föddes år 1839 i Bern och räknade sig till en av de äldsta adelsfamiljerna i Europa. Släktnamnet kommer från borgen Schloss Hallwil, i kantonen Argau i Schweiz. Han tillhörde den österrikiska-böhmiska grenen av släkten von Hallwyl. Walther von Hallwyls schweiziska grevetitel var under hans livstid ifrågasatt eftersom den gren av ätten som förlänades värdigheten 1672 hade dött ut. Walthers farfar återupptog titeln på eget initiativ, utan att längre ha rätt till den, men använde den bara utomlands. Även Walther använde grevetiteln på detta i själva verket olegitimerade sätt. I Schweiz hade adelstitlarna avskaffats i lag.

Walther von Hallwyl var, enligt samtida beskrivningar, en spänstig och frisk person. Han beskrivs som en mycket angenäm sällskapsmänniska med en rejäl portion humor. Walther var dessutom mycket musikalisk och spelade gärna på flygeln. I museets arkivhandlingar framgår att Walther kanske inte var för donationen till den svenska staten, men att det trots allt var Wilhelminas pengar då familjens förmögenhet helt och hållet grundades på arvet efter Wilhelm Kempe.

Enligt dåtida vittnesmål var det grevinnan som tog initiativen och att ”greven lät henne hållas”. Wilhelmina von Hallwyl fick alltid sin vilja igenom då ”hon var nog inte god att säga emot heller”.

TILLBAKA TILL ALLA KARAKTÄRERNA »