Baronessan

Baronessan. Foto: Erik Lernestål

Fiktion

Baronessan är impulsiv och hetsig till temperamentet, men också mycket nyfiken och hon roas av besökarna, som hon tror är kandidater. Baronessan tycker att det är spännande att få uppleva en, för henne, så exotisk miljö som köket. Hon är, på många sätt, gammeldags och traditionell. 

Baronessan fick en sträng uppfostran och slog in på den förväntade banan i ett arrangerat äktenskap. Hon blev tidigt änka och har valt att inte gifta om sig. Hon slits mellan sin gammeldags, traditionella uppfostran och sitt intresse och nyfikenhet för samhällets förändring.

Det är en självklarhet för Baronessan att bördsaristokratin står över den alltmer inflytelserika övre medeklassen. Grevinnan Hallwyl var född in i den borgerliga familjen Kempe, men Baronessan kan dock inte annat än att känna beundran för Grevinnan, som skapar ett museum för framtiden.

Baronessan kan du möta i "Fest i palatset".

TILLBAKA TILL ALLA KARAKTÄRERNA »