Baronen

Baronen. Foto: Erik Lernestål

Fiktion

Baronen är nyfiken, impulsiv och något hetsig till temperamentet. Han är van vid att herrskapet inte ska gå ned till köket, vilket är att störa tjänstefolket i deras arbete. Men när han av misstag, hamnar i palatsköket, tycker han att det är mycket intressant.

Köket är för Baronen en exotisk miljö. Baronen är väl medveten om sin status. För honom är det självklart att bördsaristokratin står över den alltmer inflytelserika övre medeklassen.

Han är något självcentrerad och har inte tid att vänta på att vare sig Anna eller Eskil ska visa honom till rätta, utan tar ofta täten. Att Baronen berättar så mycket om sig själv och sin bakgrund för tjänstefolket och besökarna hör förstås till ovanligheterna, men får anta att det beror på Baronens impulsiva natur.

Baronen kan du möta i "Fest i palatset".

TILLBAKA TILL ALLA KARAKTÄRERNA »