Amanuensen

Amanuensen. Foto: Erik Lernestål

Fiktion

Amanuensen gestaltas inte med en verklig person som grund, utan Amanuensen representerar den grupp amanuenser som Wilhelmina von Hallwyl anställde för att katalogisera hennes samlingar. Amanuensen är akademiker och skolad vid universitetet.

Hen är en neurotisk och nitisk besserwisser, som ständigt katalogiserar och ordnar allt hen får syn på. Amanuensen tycker inte om att Anna och Eskil drar runt med besökare i huset, men har inte förmåga eller auktoritet att sätta stopp för upptåget.

Amanuensen kan du möta i: "Jul i palatset", "Herrskap och tjänstefolk" och "Tjänstefolket berättar".

Fakta

Wilhelmina von Hallwyl tillsammans med Bengt Claudelin

Wilhelmina von Hallwyl var noggrann när det gällde dokumentationen av samlingarna, men tyvärr finns alltför litet nerskrivet om ”katalogfolket”, som hon kallade de akademiker som medverkande till att skapa det Hallwylska katalogverket på 78 volymer.

Trots att Wilhelmina var mån om sina anställda har hon inte försökt förmedlat deras arbetssituation till framtiden. I museets arkiv finns dock information om Bengt Claudelin, en av amanuenserna, som anställdes år 1913. Han var bekant med Nils Lithberg som ansvarade för de arkeologiska utgrävningarna vid Hallwylska släktborgen Schloss Hallwiv. Lithberg föreslog Beng Claudelin till Grevinnan. 

Bengt Claudelin var språkkunnig och intresserad av arkivforskning. Förmodligen arbetade han som amanuens till pensioneringen. I museet finns fyra kartonger med hans efterlämnade anteckningar och foton. Allt han nedtecknat har han ”katalogiserat” och ordnat med register, sidnummer och hänvisningar.

TILLBAKA TILL ALLA KARAKTÄRERNA »