Klotterböckerna

Bengt Claudelins anteckningsböcker digitaliserade

Bengt Claudelin (1879–1939) var anställd av Wilhelmina von Hallwyl för arbetet med att katalogisera samlingarna. Han arbetade, tillsammans med flera andra sakkunniga, med att dokumentera samlingarna i det hallwylska huset under Wilhelminas ledning. Claudelin var huvudsakligen ansvarig för redigering av texter, men hjälpte även till med andra sysslor. På sin fritid ägnade han sig bland annat åt att dokumentera klotter som han hittade på offentliga toaletter. 

Efter Claudelins död skänktes hans papper till Hallwylska museet. Den dåvarande museichefen ansåg att materialet var allt för vågat, och beordrade att de fem anteckningsböcker, som nu är digitaliserade, inte skulle publiceras förrän tidigast efter 1999. De så kallade klotterböckerna innehåller en blandning av klotter från offentliga toaletter och historier av sexuell natur som Claudelin fick höra av personer som han mötte. Vi kan bland annat se att toalettklottret fungerade som kontaktannonser för män som stämde förbjudna möten med andra män, i en tid då samkönade relationer var olagliga.

Anteckningsböckerna är troligen skrivna mellan 1910 och 1930 och finns nu tillgängliga HÄR.