• Några exempel på hur en kvinnas visitkort kunde se ut.
  • Kort med båda makarnas förnamn är ovanligt. Oftast användes bara mannens namn.
  • En kvinna med yrkestitel var fortfarande en raritet år 1911. Agnes Bluhm var en av deltagarna i Internationella kvinnokongressen det året.
  • Biskopinnan använde sin makes titel i feminin form.
  • Fru von Hofsten hade en egen titel.

Dam eller herre?