Collage av kinesiska och koreanska bronsspeglar mot svart bakgrund.

Skatter från bronsåldern

Hallwylska museets samlingar av kinesiska och koreanska småbronser

Digital publikation och utställning

Kinesiska bronser upptäcktes på allvar av Västvärlden under 1900-talet. Hallwylska museets samling av kinesiska och koreanska småbronser visas i två glasmontrar i museets rum för östasiatisk keramik. Montrarna är ett slags fönster till den kinesiska bronsåldern och perioden fram till 1100-talet.

I den digitala publikationen Treasures from the Bronze Age and Beyond. The Hallwyl Museum’s Collection of Small Chinese and Korean Bronzes sätter vi den hallwylska bronssamlingen i kontext. Utvalda föremål blir belysta och läsaren får en presentation av Wilhelmina von Hallwyl och hennes samlingar samt av svenske ingenjören Orvar Karlbeck, som sålde sin bronssamling till Wilhelmina år 1922.

Ladda ner publikationen gratis

En digital utställning med zoombara bilder finns på Google Arts & Culture.

Gå till den digitala utställningen

Bild av bronspip till kanna mot svart bakgrund.
Pip i form av djurhuvud, Östra Zhoudynastin (475 – 221 f.Kr.)