• Bild av Wilhelmina von Hallwyl från 1860-talet.
    Wilhelmina von Hallwyl, 1860-tal.
  • Bild av Walther von Hallwyl på 1860-talet.
    Walther von Hallwyl, 1860-tal.

Borgardottern blir grevinna