Skolprogram

Åk 7-9
Gymnasium

Bilden av svenskhet

Walther von Hallwyl

Nationalitet och identitet – hur var det att invandra till Sverige under nationalromantiken?

Walther von Hallwyl gifte in sig i en av Sveriges rikaste familjer i en tid då nationalitet och identitet knöts tätt samman. Från att ha kunnat byta nationstillhörighet genom att svära sin trohet till ett annat land, föddes nu individen in i sin nation. Nationalromantikerna sökte folksjälen i språket, naturen och kroppen och bilden av ”svenskhet” definierades. Vilka konsekvenser fick detta för den som var ny i landet?