Öppet under ansvarsfulla former

Vi följer regeringens och expertmyndigheternas föreskrifter med anledning av covid-19 och har vidtagit en rad åtgärder för ett tryggt besök, bland annat:

Försiktighetsåtgärder

  • Max 50 besökare i museet samtidigt för att säkerställa avstånd
  • Max 15 besökare + guide vid visningar
  • Personal som hjälper till och tillser att trängsel inte uppstår
  • Handsprit utplacerad på flera ställen i museet 
  • Tvål och vatten på våra toaletter för en god handhygien
  • Utökade städrutiner - flera gånger daglig spritning av ledstänger, handtag, audioguider och andra ytor

Frågor om vår coronaanpassning?

Kontakta museet på 08-402 30 99 (måndag-fredag kl 8.30-11.30)