• "Med vördsamt tack för charmanta festen!" skriver Robert Dela Gardie, 1919.
  • Greven och grevinnan Lewenhaupt kom för att tala om att de var i stan (1920).
  • Wilhelmina von Hallwyls yngsta dotter Irma önskar lycklig resa, 1928.
  • Walther von Hallwyl gick bort 1921. Många besökare visade sitt deltagande, bland andra Kammarherre Emil Dickson.
  • Andreas Lindblom med fru "anhålla om nöjet att få se Grevinnan von Hallwyl på thé å Sagaliden", 1929.
  • Emma Sparre tackar ja till en mottagning som Wilhelmina von Hallwyl ordnade för deltagarna i den Internationella kvinnokongressen, 1911.
  • Visitkort från Anna Hierta-Retzius med påskriften "deltar innerligt i den svåra olyckshändelsen". Efter bilolyckan 1915.
    År 1915 var bröt Wilhelmina von Hallwyl armen i en bilolycka. Anna Hierta-Retzius var en av många som önskade god bättring.

Att gå på visit