• Bild av Walther von Hallwyl som tittar ut över Ljusneälven.
  Walther von Hallwyl betraktar den forsande Ljusneälven.
 • Bild av älven vid lågvatten.
  Lågvatten i älven. Lilla villan syns i bakgrunden.
 • Bild av Ljusneälven.
  Älven flyter stilla.
 • Bild av Ljusneälvens utlopp.
  Vy över Ljusnans utlopp i havet.
 • Bild av den forsande älven framför södra järnverket.
  Älven strömmar framför södra järnverket.

Älven - svårtämjd transportled