• Bild av Walther von Hallwyl och andra direktörer i Ljusne-Woxna AB på skogsinspektion, 1894.
    Walther von Hallwyl och företagets direktion inspekterar skogsägorna, juli 1894.

Ägande och avverkning