• Bild av timmerbassängen framför sågverket.
    Timmerbassängen framför sågverket.
  • Bild av vyn över brädgården och Ljusnans utlopp.
    Vy över brädgården och Ljusnans utlopp.

5. Norrlandsfrågan