• Artikel från tidningen Socialdemokraten, där man hävdar att Walther von Hallwyl ville hämnas på arbetarna genom att lägga ner företaget (30/8 1905).
    Klipp från Socialdemokraten, där man hävdar att Walther von Hallwyl ville hämnas på arbetarna genom att lägga ner företaget (30/8 1905).
  • Artikel från tidningen Dagen, där det står att Walther von Hallwyl har beslutat om nedskärningar (7/9 1905).
    Artikel om att Walther von Hallwyl har beslutat om nedskärningar (Dagen, 7/9 1905).

3. Efter Fejan - nedläggning?