• Artikel från Dagens Nyheter om hur minst 150 arbetare hade emigrerat till Amerika efter Fejankrisen. 20/12 1906.
    Artikel från Dagens Nyheter om hur minst 150 arbetare hade emigrerat till Amerika efter Fejankrisen. 20/12 1906.
  • Artikel om hur arbetare avskedades efter att ha sent telegrammet till kungen (DN 22/12 1906).
    Artikel om hur arbetare avskedades efter att ha sent telegrammet till kungen (DN 22/12 1906).
  • Artikel från Dagens Nyheter om hur arbetarna samlades vid Fejan (22/12 1906)
    Tidningsurklipp om hur arbetarna samlades vid Fejan (DN, 22/12 1906).

2. Telegram till Kungen